Gözler Olmadan Görsel Algılar Oluşturmak

Creating Visual Perceptions Without Eyes2

Görüşlerini kaybeden çoğu yetişkin için körlük, beyin sağlam kalırken gözlere veya optik sinire verilen hasardan kaynaklanır. Araştırmacılar, onlarca yıldır, hasarlı gözleri atlayarak ve bir kameradan doğrudan beyne görsel bilgi göndererek görüşü geri getirebilecek bir cihaz geliştirmeyi önerdiler.

Houston'daki Baylor Tıp Fakültesi'nden bir araştırmacı ekibi implante edilmiş elektrotlarla dinamik uyarılar göndererek, edinilmiş görme engeli olan kişilerin beyinlerinde görüntüler oluşturmayı başardı.

Cell dergisinde yayınlanan çalışmada görsel kortekste oluşturulan uyarılarla görme engelli hastaların farklı harfleri, hedeflendiği şekilde algılamalarının sağlandığı bildirildi.

Araştırma, yeni donanımların iyileştirilmiş sitimülasyon algoritma teknolojileri ile birlikte kullanımıyla, görme engelli kişilere görsel formları algılama ve tanıma yeteneklerinin yeniden kazandırılabileceğini gösterdi.

Reference
Beauchamp MS, Oswalt D, Sun P, et al. Dynamic Stimulation of Visual Cortex Produces Form Vision in Sighted and Blind Humans. Cell. 2020;181(4):774‐783.e5.
https://doi.org/10.1016/j.cell.2020.04.033