Meme kanseri için gelecekteki potansiyel tedavi: Nanopartiküller

makale_1_2022

Özlem Ünal, Devrim Gözüaçık, Yunus Akkoç gibi isimlerin içinde bulunduğu Koç Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi’nden araştırmacılar tarafından gerçekleştirilen çalışmada, argonot 2 (AGO2) proteini ile konjuge edilen süper paramanyetik demir oksit nanopartiküllerin (SPIONs) hedefe yönelik kanser tedavisindeki potansiyel kullanımı araştırılmıştır.

Yapılan çalışmada bu nanopartiküllerin, içerdikleri etkili bir miktarda mikroRNA'yı hem in vitro olarak HER2-pozitif meme kanseri hücre hatlarına ve hem de in vivo ksenograft çıplak farelerdeki meme kanseri modelilerinde otofajiyi başarılı şekilde bloke ettiği görülmüştür. Ayrıca, kemoterapi ajanı sisplatinin MIR376B yüklü nanopartiküller ile kombinasyonu ile hem in vitro hücrelerde hem de in vivo olarak çıplak farelerde anti-kanser tedavisinin etkinliğini artırdığı tespit edilmiştir.

Bu çalışma ile AGO2 protein konjuge SPION'lar yeni bir nanopartikül sınıfı olarak önerilmiştir ve hedefe yönelik kanser tedavisi için yenilikçi, katyonik ve toksik olmayan gen terapisi araçları olarak verimli bir şekilde kullanılabileceği gösterilmiştir.

Çalışma detayları: Ozlem Unal, et al. Treatment of breast cancer with autophagy inhibitory microRNAs carried by AGO2-conjugated. J Nanobiotechnology. 2020 Apr 28;18(1):65. doi: 10.1186/s12951-020-00615-4. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32345308/