Milyonda 1 Ölçeğinde Tasarlanan Mini Organlar

Mini Organs

WFIRM araştırmacıları, ilaçların hastalara reçete edilmeden önce zararlı ve olumsuz etkilerini tespit etmek için kullanılabilecek minyatür bir organ sistemi yaratarak, dünyanın en gelişmiş insan vücudu laboratuvar modelini geliştirdiler.

Araştırmacılar insan organlarını milyonda bir ölçeğinde küçültürken organlara spesifik hücrelerin yapısal ve tepkisel tüm özelliklerini aktardıkları, insan vücudunun fonksiyonel kopyası olan bir çipi oluşturdular.

Biofabrication dergisinde yayınlanan çalışma, yeni sistemin, ilaç geliştirme sürecinde yapılan klinik ve klinik öncesi toksisite çalışmalarında yepyeni bir sayfa açabileceği gösteriyor.

Sistemin endüstriye entegre edilmesi ve yaygınlaşması; ilaç geliştirilme süreçlerinde çok fazla parametrede sağlanan iyileşme sonucu; hastalar için daha kolay ulaşabilecekleri, daha güvenli tedavi anlamına geliyor.

Potansiyel ilaçların taranmasında böyle bir sistemin kullanılması, yeni ilaçların pazara sunulmasının hızlandırılması, klinik deneylerin maliyetinin düşürülmesi ve hayvan testlerinin azaltılması veya ortadan kaldırılması üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir.

Çalışma detayları: Skardal A, Aleman J, Forsythe S, et al. Drug compound screening in single and integrated multi-organoid body-on-a-chip systems. Biofabrication. 2020;12(2):025017. Published 2020 Feb 26. https://doi.org/10.1088/1758-5090/ab6d36