Ultrason ile Zihinleri Okumak Mümkün mü?

Read Minds with Ultrasound

Tam şu anda beyninizde neler oluyor? Başka bir deyişle, beyninizin hangi bölgeleri aktif, hangi nöronlar diğerleriyle konuşuyor ve kaslarınıza hangi sinyalleri gönderiyorlar?

California Teknoloji Enstitüsü araştırmacılarının geliştirdiği yeni bir beyin görüntüleme uygulaması, amaçlanan hareketleri gerçekleşmeden önce tahmin etmek için fonksiyonel ultrason kullanıyor.

Neuron dergisinde yayınlanan çalışmada daha az invaziv bu yönemle hedef bölgedeki sinir sinyallerinin dinamiklerinin fMRI gibi diğer invazif olmayan tekniklerle görülemeyen ayrıntılı görüntülerini üretilmesinin mümkün olduğu gösterildi. Tasarlanan algoritma primatlar üzerinde denendi. Primatlar üzerinde Algoritma, birkaç saniye içinde, primatın hangi davranışı gerçekleştireceğini (göz hareketi veya uzanma), hareketin yönünü (sol veya sağ) ve hareketi ne zaman yapmayı planladıklarını tahmin etti.

Fonksiyonel ultrason görüntüleme,beyin sinyallerini fonksiyonel MRI'den 10 kat daha fazla hassasiyet ve daha iyi çözünürlükle kaydetmeyi başarıyor. Bu bulgular ultrasona dayalı beyin görüntülemenin ilk kilometre taşını oluşturabilir.

Referans: Norman SL, et al. Single-trial decoding of movement intentions using functional ultrasound neuroimaging. Neuron, 2021; http://doi.org/10.1016/j.neuron.2021.03.003