Yeni Bir Araştırmada İncelenen Tüm İnsan Plasentalarında Mikroplastik Tespit Edildi

blog_lakeside27052024

Son dönemde gerçekleştirilen çalışmalar, mikroplastiklerin şişelenmiş sudan et ve bitki bazlı gıdalara kadar neredeyse tükettiğimiz her şeyde bulunduğunu gösteriyor. New Mexico Üniversitesi Sağlık Bilimleri araştırmacıları, insan plasentasında bulunan mikroplastikleri ölçmek amacıyla yeni bir analitik araç geliştirdiler. 


Toxicological Sciences dergisinde yayımlanan yeni bir çalışmada, bağışlanan 62 plasental doku örneği analiz edildi. Araştırma kapsamında numuneler, sabunlaştırma olarak adlandırılan bir süreçle kimyasal olarak işlendi. Bu işlemde yağlar ve proteinler sabuna dönüştürüldü ve ardından her numune ultrasantrifüjde döndürüldü ve mikroplastikler dokudan ayrıştırıldı. Son aşamada, piroliz tekniği kullanılarak plastikler 600 santigrat dereceye kadar ısıtıldı ve belirli sıcaklıklarda yanan farklı plastik türlerinin gaz emisyonları incelendi.


Araştırma bulgularına göre, incelenen 62 plasenta örneğinin tamamında, doku gramı başına 6,5 ila 790 mikrogram arasında değişen oranlarda mikroplastik buldu. Her ne kadar bu rakamlar küçük görünse de bilim insanları çevrede sürekli artan mikroplastik miktarının sağlık üzerindeki potansiyel etkilerinden endişe duyuyor. 


Araştırmacılar, plasenta dokusunda en yaygın polimerin, plastik torba ve şişe yapımında kullanılan polietilen olduğunu belirttiler; bu polimer, toplam plastiklerin %54'ünü oluşturmaktadır. Plastiğin yaklaşık %10'u Polivinil klorür (PVC) ve naylon; geri kalan kısım ise diğer dokuz polimerden oluşmaktadır.


Dünya genelinde plastik kullanımı 1950'lerden bu yana katlanarak arttı ve gezegendeki her insan başına bir metrik ton plastik atık üretildi. Üretilen plastiğin yaklaşık üçte biri hâlâ kullanılırken, geri kalanı büyük ölçüde çöpe atılmaktadır. 
Mikroplastiklerin vücudumuzda bulunmasının sağlık üzerindeki etkileri henüz tam olarak bilinmemektedir. Ancak bilim insanları, insan dokusundaki artan mikroplastik konsantrasyonunun, 50 yaşın altındaki bireylerde inflamatuar bağırsak hastalığı ve kolon kanseri gibi sağlık sorunlarındaki artışlar ile sperm sayısındaki azalma gibi durumları açıklayabileceğini öne sürmektedirler.


Referans: Garcia MA, et al. Quantitation and identification of microplastics accumulation in human placental specimens using pyrolysis gas chromatography mass spectrometry. Toxicol Sci 2024;199(1):81-88.